Belastingadvies

Bij de aankoop of verkoop van onroerend goed in Spanje komt u in aanraking met verschillende aspecten waar u niet dagelijks mee te maken heeft. Wij informeren u en begeleiden u in alle stappen van het aankoop- of verkoopproces.

Heeft u eigendom in Spanje? Dan zijn er jaarlijkse verplichtingen waar u rekening mee moet houden. In onderstaande vindt u informatie over wettelijke en belastingzaken die van toepassing zijn op niet-residenten van Spanje.

 

Aankoop van onroerend goed in Spanje

Bezit u onroerend goed in Spanje?

Verkoop van onroerend goed in Spanje

 

Aankoop van onroerend goed in Spanje

First Line Houses zorgt ervoor dat de afwikkeling van uw aankoop van vastgoed in Spanje vlekkeloos verloopt.

Wettelijke aspecten

 • Wij zorgen ervoor dat de notaris over alle documenten beschikt die voor de aankoop benodigd zijn.
 • NIE-nummer, uw fiscale nummer in Spanje. Deze is vereist bij aan- en verkoop van onroerend goed. Mocht u nog niet in het bezit zijn van dit nummer, dan regelen wij dat voor u.
 • Wij stellen onderhandse voorcontracten op met de specifieke voorwaarden die u met de verkoper bent overeengekomen. Ook controleren wij of de openbare verkoopakte correct is volgens gemaakte afspraken.
 • Landregister (Registro de la Propiedad). Wij verifiëren of er erfdienstbaarheden, schulden of lasten rusten op het door u gewenste onroerend goed. Ook wordt gekeken of er achterstallige betalingen zijn van de gemeentelijke belasting of de contributie aan de vereniging van eigenaren.
 • Bewoonbaarheidsverklaring (Cédula de habitabilidad) en vergunning eerste bewoning (Licencia primera ocupación). Bij nieuwbouw controleren wij of deze twee documenten zijn afgegeven door de betreffende instanties. Het hangt van deze vergunningen af of de nutsvoorzieningen met volledig vermogen kunnen worden aangesloten.
 • In geval van bouwkavels is het belangrijk te weten wat de specifieke verordeningen zijn. Deze kunnen per gemeente, per urbanisatie en zelfs per deel van een wijk verschillen. Ook de algemene verordeningen van een dorp of stad kunnen bepalend zijn voor de vereisten voor de toegang tot de kavel, voorzieningen, de kleur van het huis, en dergelijke.
 • Wij controleren of er schulden zijn bij nutsbedrijven en regelen dat de contracten worden overgezet op uw naam na aankoop.

 

Financiële aspecten

First Line Houses kan u begeleiden in de aanvraag van een hypotheek in Spanje. Hypotheken aan niet-residenten worden verstrekt tot maximaal 60% à 70% van de taxatiewaarde. In de huidige tijd zijn de banken terughoudend en wordt vereist dat u zelf de rest van het kapitaal kunt inleggen, evenals de bijkomende belastingen en kosten van de aanschaf van het onroerend goed en de inschrijving van de hypotheek. Eveneens wordt gekeken naar de verhouding van de maandelijkse hypotheeklasten en uw inkomen.

Voor de betaling van de aankoopprijs wordt in het merendeel van de verkopen bij de notaris betaald met een bankcheque. In andere gevallen wordt een directe bankoverschrijving gedaan naar de verkoper. De notaris heeft hier, in tegenstelling tot in Nederland, geen rol in. De betalingen worden onderling met de verkoper en de makelaar geregeld. Laat u door uw erkend makelaar goed informeren over welke belastingen en kosten voor uw rekening komen, zodat u geen verrassingen krijgt achteraf.

 

Belastingen en additionele kosten

De aankoop van vastgoed is in Spanje onderhevig aan de volgende belastingen:

 • Overdrachtsbelasting (ITP – Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales). Deze is van toepassing op de aankoop van bestaande woningen en kavels van particulieren. De belasting bedraagt in Catalonië op dit moment 10%.
 • BTW (IVA – Impuesto sobre el Valor Añadido). In geval van nieuwbouw of de aankoop van onroerend goed van een vennootschap. De BTW bedraagt 21%.
 • Zegelbelasting (IAJD – Impuesto sobre Actos Juridicos Documentados). Bij de aankoop van nieuwbouw betaalt u naast de BTW zegelbelasting van 1,5% over de beschreven waarde.

Daarnaast komen de kosten van de notaris en die van het Landregister gebruikelijk ten laste van de koper.

 

Bezit u onroerend goed in Spanje?

Er zijn enkele jaarlijks terugkerende belastingen die u als niet-resident in Spanje moet afdragen als u onroerend goed bezit, te weten:

 • De IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), een gemeentelijke belasting, gebaseerd op de kadastrale waarde van het eigendom.
 • De bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren. Deze verschilt per vereniging. Het kan in sommige gebieden voorkomen dat er geen vereniging is opgericht.
 • De inkomstenbelasting, of huurwaardeforfait. Deze jaarlijkse belasting wordt aan de Spaanse fiscus betaald.

 

Verkoop van onroerend goed in Spanje

Bij de verkoop van onroerend goed door een niet-resident van Spanje, moeten kopers 3% inhouden op de aankoopprijs en deze aan de Spaanse belastingdienst betalen als een voorschot op de betaling van de vermogenswinstbelasting van de verkoper. De verantwoordelijkheid wordt hier bij de koper gelegd.

Tevens is er een gemeentelijke belasting (Plusvalía), welke varieert per gemeente en hoe lang het eigendom in bezit is geweest. Het is niet gerelateerd aan de beschreven waard bij aan- of verkoop. Als de ingehouden 3% hoger is dan de vermogenswinst wordt het teveel terugbetaald. Als de te betalen belasting echter hoger is dan het ingehouden bedrag zal belasting in Spanje bijbetaald moeten worden.

Genoemde belastingtarieven en –condities kunnen veranderen. Raadpleeg uw erkend makelaar voor een advies op maat.

Contact us for more information and viewings
T. (+34) 933112909 / (+34) 627565368 - info@firstlinehouses.com